Ανακοίνωση

Γνωστοποιούμε σε όλους τους Συναγωνιστές ότι η διεύθυνση του ταχυδρομείου έχει αλλάξει. Η νέα μας διεύθυνση είναι αναρτημένη στην δεξιά στήλη του ιστολογίου.